Diensten:


Burgerlijk recht

- personen � en familierecht: echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, afstamming,
jeugdrecht
- algemeen verbintenissenrecht
- bijzondere overeenkomsten
- huur, woninghuur, handelshuur
- erfenissen, schenkingen, testamenten, successie
- zakenrecht: eigendoms � en bezitsrecht, erfdienstbaarheden, appartements-eigendom
- verzekeringen, afhandeling schade


Ondernemingsrecht

- invorderingen
- vennootschaps � en rechtspersonenrecht
- handels � en economisch recht
- advies en begeleiding bij overname
- algemene contractbegeleiding
- faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord
- intellectuele rechten


Bouwrecht

- privaat aannemingsrecht
- vastgoed
- openbare aanbestedingen


Strafrecht

- algemeen strafrecht
- bijzonder strafrecht - voornamelijk verkeersrecht
- strafrechtelijke verdediging van vennootschappen


Administratief recht

- ruimtelijke ordening en stedenbouw
- onteigening

Sociaal recht

- arbeidsrecht
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- sportrecht

 


   
Site by Atomic Studios